Independence
Independence
AMSP ČR je od počátku politicky i ekonomicky zcela nezávislou organizací, nekandidujeme za žádné strany a nečerpáme žádné pravidelné veřejné zdroje. Naším cílem nejsou vládní, parlamentní nebo senátní posty, ale prosazování zájmů podnikatelů.

Facts
Facts
AMSP ČR argumentuje na základě přesných a obhajitelných dat, nikoliv na bázi intuitivních a ideologických dojmů. Spravujeme nejrozsáhlejší statistiky, databáze, analýzy a průzkumy mapující segment malého a středního podnikání.

Base
Base
AMSP ČR reprezentuje a zastupuje zájmy malých a středních podniků, živnostníků, profesníCH spolkŮ, odborných sdružení a cechů. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváříme nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání.

Proč se připojit? Protože chceme-li něco změnit, musíme pro to něco udělat. Reagujeme do 48 hodin, řešíme konkrétní problémy a nebojíme se otevírat témata.

Hlavní aktivity asociace (H2)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zastřešuje mimo řady dalších tyto segmenty: (H3)

Platforma AMSP ČR pro rodinné podniky, rodinné živnosti a rodinné farmy

Roční mimořádný program AMSP ČR pro podporu podnikatelů v obcích

Platforma AMSP ČR pro malé obchodní provozovny a koloniály

Platforma AMSP ČR pro řemeslníky, cechy a profesní spolky

Platforma AMSP ČR zaměřená na podnikatelky

Platforma AMSP ČR pro začínající podnikatele

Platforma AMSP ČR pro malé restaurace, výčepy, občerstvení a penziony

Platforma AMSP ČR pro lokální pěstitele a producenty

Aktuální témata AMSP ČR

O čem se mluví a bude mluvit

Portál EET

Připravili jsme nejnavštěvovanější podnikatelský server k EET – fakta, poradna, hardware, software

Portál GDPR

Představujeme jsme hlavní podnikatelský portál ochraně osobních údajů – kdy, kdo, jak se zabezpečit, poradna

Portál Mistři řemesel

Nabízíme nejrozsáhlejší seznam prověřených řemeslníků, garance a cechy

SOS poradna

Řešíme šikanu a zneužívání dominantního postavení, koordinujeme spory podnikatelů

Hub USA

Vytvořili jsme podnikatelskou základnu pro naše firmy v New Yorku

Hub Indie

Vybudovali jsme zázemí pro české podnikatele v Bengalúru

Analýzy

Shromažďujeme fakta o malém a středním podnikání

Průzkumy

Disponujeme nejrozsáhlejšími vlastními průzkumy  o podnikání malých a středních firem

Kalendář událostí (H2)

Semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně a online projekty

Klíčoví partneři AMSP ČR

S kým spolupracujeme

    Sorry, no posts matched your criteria.
X