Česká republika inspirací pro nové země přistupující do EU

Česká republika inspirací pro nové země přistupující do EU

Gruzie i Moldavsko mají za sebou velmi pohnuté osudy. Poslední roky ale ukazují, že mají potenciál stát se ekonomikami, které jsou schopné se připojit ke společnému trhu Evropské unie. Asociační dohoda s nimi již byla podepsána, a AMSP ČR monitoruje potenciál pro český byznys v těchto zemích.

V4.jpg

DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) je návrh zóny volného obchodu mezi Evropskou unií a vybranými jinými státy. Ta je součástí nejnovějších asociačních dohod, které byly uzavřeny s Gruzií a Moldavskem. Třetí z nich – s Ukrajinou – byla prozatím pozastavena.

V obou zemích se letos konala mezinárodní konference zaměřená na sdílení zkušeností zemí Visegrádské čtyřky se vstupem do Evropské unie.

Pro období přechodu české ekonomiky z centrálně řízené na tržní prostředí byl velmi důležitým milníkem právě vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Tyto zkušenosti tam z úhlu pohledu malých a středních firem sdílela i místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Pavla Břečková: „Zkušenosti zemí Visegrádské čtyřky, tedy včetně ČR, si v zemích bývalého Sovětského svazu cení o to více, že vědí, že jsme tranzitní fází též prošli, na rozdíl od původních zemí EU před velkým rozšířením v roce 2004“, a dodává: „Ale vzhledem k tomu, že zkušenost je prakticky nepřenosná, je třeba vnímat konkrétní situaci a kontext různých prostředí. Ať se nám to líbí nebo ne, ukazuje se, že velmi značnou ekonomickou roli hrají sousední země, jejich ekonomická kondice a politické nastavení, což se však v případě Gruzie a Moldavska nejeví tak zcela optimálně.“   

AMSP ČR mimo jiné monitoruje potenciál a příležitosti pro český byznys v těchto zemích, stejně jako oblasti pro potenciální spolupráci.

Na summitu byl velkým tématem i kritický přístup lokálních malých a středních firem k financím, což se však stále diametrálně neliší od vyspělejších ekonomik Evropy, jak dokládají mimo jiné průběžné průzkumy AMSP ČR.

Naději gruzínským a moldavským firmám přinesla prezentace evropské investiční i rozvojové banky (EIB, EBRD). V Česku například sehrála klíčovou roli ČMZRB, která byla těmto bankám „spoluhráčem“  na domácí půdě. Podobný typ instituce bude nutno vytvořit i v přistupujících zemích, mají-li malé firmy a start-upy dosáhnout alespoň na nějaký typ evropské podpory. „Je samozřejmě lákavou představou, že je někde připravený finanční polštář alokovaný primárně pro malé firmy, ale cesta k němu není tak přímočará, jak by se mohlo zdát. Pokud je to jen trochu možné, je naprosto zásadní méně spoléhat na pomoc zvenčí a více si úspěch odpracovat sami. Ale to platí obecně, nejen v těchto konkrétních zemích,“ dodala však na summitu místopředsedkyně Asociace Pavla Břečková.

Obě konference byly zorganizovány za podpory Visegradského fondu v rámci projektu: „Sharing Experience of Public-Private Dialogue in EU Integration Process for Moldova and Georgia“.

pavla_projekt1.png

pavla_projekt2.pngX