Členství v odborných komisích

doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D. – předseda představenstva

 

 • Člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
 • Člen Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj
 • Člen Rady pro obchod a investice ministra zahraničních věcí ČR
 • Člen Podnikatelské rady ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Řídícího výboru ministra průmyslu pro implementaci Exportní strategie ČR
 • Člen Řídícího výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Delegát Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), Poradní komise pro průmyslové změny, Brusel

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – místopředsedkyně představenstva

 

 • Člen Pracovní skupiny pro politiku zaměstnanosti a pracovní právo iniciované Americkou obchodní komorou
 • EUROFOUND – Governing Board – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (správní rada – zaměstnavatelská sekce), Dublin, Irsko

 

Ing. Karel Dobeš – místopředseda představenstva

 

 • Vládní zmocněnec za ČR pro zřízení Kontrolního úřadu GALILEO (GSA) v Praze

 

JUDr. Miroslav Somol, CSc. – člen představenstva

 

 • Člen komise pro bankovní a finanční otázky

 

Ing. Ivo Běhan – předseda dozorčí rady, soudní znalec

 

 • Člen hodnotitelské komise soutěže finančních produktů pro podnikatele „Zlatá koruna“

 

Mgr. Jiří Kvíz – člen AMSP ČR (eNovation s.r.o.)

 

 • Člen Monitorovacího výboru agentury CzechInvest – program OP PIK

 

Eva Svobodová, MBA – generální ředitelka

 

 • Člen Podnikatelské rady – poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Výboru pro MSP a VD v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj
 • Člen Rady kvality ČR
 • Místopředsedkyně Odborné sekce CSR v rámci Rady kvality ČR
 • Člen Pracovní skupiny ministra vnitra pro boj s korupcí

 

JUDr. Věroslav Sobotka – manažer pro legislativu

 

 • Člen Platformy pro transparentní veřejné zakázky iniciované Americkou obchodní komorou
 • Člen expertního týmu ministerstva průmyslu a obchodu – přípravy jednání Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
 • Člen exportní skupiny bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem (EU)
 • Zástupce AMSP ČR v Koalici pro transparentní podnikání

 

X