SOS útvar AMSP ČR: Eliminujeme případy kradení společností

SOS útvar AMSP ČR: Eliminujeme případy kradení společností

Před dvěma lety AMSP ČR otevřela speciální SOS útvar, v rámci kterého pomáháme podnikatelům v boji se systémovou šikanou, organizovaným zločinem nebo zneužíváním dominantního postavení velkých korporací vůči malým firmám. Od té doby jsme poskytli právní, ekonomickou, ale i mediální pomoc celé řadě firem, které se dostaly do vážných problémů. Ve spolupráci s policií i státním zastupitelstvím řešíme rovněž případy tzv. „kradení společností,“ které páchají organizované skupiny. Současně navrhujeme i legislativní úpravy, které by podobné případy eliminovaly. Poslední návrh AMSP ČR ministru Pelikánovi se začal obratem připravovat do legislativní podoby.

V poslední době se bohužel stále častěji objevují případy tzv. „kradení společností.“ Přestože se jedná o zločin, který je mnohdy páchán organizovanými skupinami a nikoli pouze jednotlivci, dohledat skutečné pachatele je velmi obtížné. Motiv pro dané jednání spočívá převážně v konkurenčním boji, nikoli ve snaze o majetkový prospěch z ukradené společnosti. Poškozená společnost je poté částečně paralyzována, její finanční zdroje jsou omezeny a domoci se spravedlnosti trvá, má-li daná společnosti štěstí, nejméně několik měsíců. Tyto zločinné praktiky postihnuly i několik z našich členů, kteří se na AMSP ČR obrátili s žádostí o podporu, přičemž asociace se obratem začala problematikou zaobírat v rámci svého SOS útvaru.  Zástupci AMSP ČR se následně těmito členy opakovaně sešli a poskytli nejen morální, ale především organizační a konzultační pomoc. Hlavním cílem AMSP ČR však vždy bylo a bude tyto systémové problémy řešit konstruktivně a podpořit tak související legislativní změny a odbornou veřejnou diskuzi.

Předseda AMSP ČR doc. Karel Havlíček a člen představenstva asociace JUDr. Zdeněk Tomíček se nad daným problémem sešli s vrcholnými představiteli Ministerstva spravedlnosti ČR, za účasti ministra Pelikána. AMSP ČR navrhla opatření spočívající v zavedení povinného elektronického informování dotčených společníků, popř. statutárních zástupců, v rámci návrhu na provedení jakýchkoli změn v obchodním rejstříku. Potěšující zprávou pak je, že během jednoho měsíce začal JUDr. Dědič s přípravou legislativních změn v uvedeném duchu. Věříme, že tento postup by do budoucna měl popsanou kriminální činnost zastavit a zajistit tak vyšší právní jistotu společníkům obchodních korporací. X